AUTOGIRO (fullvärdig medlem, vardagsmedlem & studentmedlem)

Autogiro innebär att du slipper betala dina räkningar manuellt eller via Min Golf. Betalningarna dras automatiskt från ditt konto varje månad. Vi aviserar dig vid uppläggning av medlemskap vilket belopp som ska betalas. Ingen extra avgift för autogiro. Längd 12 månader (dessa 12 månader för innevarande år måste slutbetalas oavsett om du väljer att säga upp ditt medlemskap inför nästkommande år eller ej) 


Vårt autogiroår löper normalt oktober-september, går du med efter oktober löper autogirot med de kvarvarande månaderna från den månad du går med som medlem till brytpunkt (30/9) med ett högre månadsbelopp (för att slippa ha dubbla dragningar efter 30/9).


Vilket konto kan jag använda för Autogirodragningar?
De flesta konton fungerar för Autogiro. När du fyller medgivandeformuläret kan du klicka på mer information kring just din banks olika regler för konton, om du kan ha delat konto med annan person, hur du fyller i kontonummer samt vilka typer av konton som godkänns. Applikationen och informationen kommer från Bankgirocentralen men är modifierad för att passa Ert namn som betalningsmottagare.

Hur gör jag för att byta kontonummer?
För att byta kontonummer hör du av dig till din bank så hjälper de dig att byta konto på ett smidigt sätt. Du behöver inte ta kontakt med oss för att byta konto, Autogirodragningarna kommer att fungera som tidigare, men från ditt nya konto.

Vad händer om jag inte har tillräckligt med pengar på förfallodagen?
Om du inte har tillräckligt med pengar på konton kommer en påminnelse att skickas ut. Denna får du betala in manuellt.

Hur avslutar jag mitt medgivande?
Ditt Autogiromedgivande avslutar du enkelt genom att antingen säga upp det hos oss, via telefon 035-384 00, mail info@holmsgk.se eller hos ditt lokala bankkontor alt. via din Internetbank.