STYRELSEN PÅ HOLMS GK 2024-2025

Valberedningens ordförande

Ulf Bengtsson
070-996 19 01

ulfben1@gmail.com

Styrelsen i Holms Golfklubb består av 7 ordinarie ledamöter. Vid alla våra möten är även Head Greenkeeper (Andreas Santesson), Klubbchef (Magnus Månsson) och Restaurangchef/PRO (Filip Freiholtz) inbjudna.

Under 2024 har vi nedanstående styrelsemöten inplanerade. Därtill har vi extrainkallade möten vid behov.

Alla medlemmar är välkomna med synpunkter i form av skrivelser, e-post eller telefonsamtal som vi då tar upp till diskussion vid kommande tillfälle.

Styrelsemöten 2024
19 mars
17 april
16 maj
12 juni
11 juli
16-18 augusti (planeringskonf)
18 september
15 oktober
6 november
7 december kl 12


Styrelsemöten 2025

15 januari
13 februari

Årsmöte 2025
5 mars, kl 18.30 på Halmstad Teater, lokal: Esaias Thorén (ingång från Kungsgatan)