STYRELSEN PÅ HOLMS GK 2022-2023

Valberedningens ordförande

Ulf Bengtsson
070-996 19 01

ulfben1@gmail.com

Styrelsen i Holms Golfklubb består av 7 ordinarie ledamöter. Vid alla våra möten är även Head Greenkeeper (Stefan Carlsson), Klubbchef (Magnus Månsson) och Restaurangchef/PRO (Filip Freiholtz) inbjudna.

Under 2022 har vi nedanstående styrelsemöten inplanerade. Därtill har vi extrainkallade möten vid behov.

Alla medlemmar är välkomna med synpunkter i form av skrivelser, e-post eller telefonsamtal som vi då tar upp till diskussion vid kommande tillfälle.

Styrelsemöten 2022
29 mars
20 april
17 maj
14 juni
13 juli
12-14 augusti (planeringskonf)
15 september
11 oktober
9 november
3 december

Styrelsemöten 2023
18 januari
14 februari

Årsmöte 2023
2 mars, kl 18.30 (plats ej klar)