STYRELSEN PÅ HOLMS GK 2023-2024

Valberedningens ordförande

Ulf Bengtsson
070-996 19 01

ulfben1@gmail.com

Styrelsen i Holms Golfklubb består av 7 ordinarie ledamöter. Vid alla våra möten är även Head Greenkeeper (Stefan Carlsson), Klubbchef (Magnus Månsson) och Restaurangchef/PRO (Filip Freiholtz) inbjudna.

Under 2023 har vi nedanstående styrelsemöten inplanerade. Därtill har vi extrainkallade möten vid behov.

Alla medlemmar är välkomna med synpunkter i form av skrivelser, e-post eller telefonsamtal som vi då tar upp till diskussion vid kommande tillfälle.

Styrelsemöten 2023
22 mars
12 april
16 maj
15 juni
13 juli
18-20 augusti (planeringskonf)
14 september
11 oktober
7 november
9 december

Styrelsemöten 2024
17 januari
15 februari

Årsmöte 2024
5 mars, kl 18.30 på Halmstad Teater, lokal: Esaias Thorén (ingång från Kungsgatan)