READY GOLF PÅ HOLMS GK

Vi vill gärna uppmana medlemmar och gäster att spela sk. "Ready Golf". Dvs. "thinking ahead" för att vara "ready to play". Detta gäller inte bara tee, utan även på fairways och green!


Här är några punkter man kan försöka tänka på:


- Först färdig på tee, slår först.
- Gå i rask takt och gå direkt till din boll för att planera ditt slag.
- Skriv scoren vid lämpligt tillfälle, utan att försena spelet (alla i bollen behöver inte skriva samtidigt).
- Slå hellre en provisorisk boll för mycket, än en för lite.
- Släpp igenom och gör det så smidigt som möjligt.
- Fika gärna efter 9:an, men högst 7 min.


Tack!