VÅR FANTASTISKA BANA

GOLFBANAN MED KANSKE DEN STÖRSTA AREALEN I LANDET!


Banan på Holm böljar sig vackert i det halländska jordbrukslandskapet. Det här är en ganska typisk Peter Nordwall-bana där hålen och spelvägarna har ”egna rum och trösklar”. Den är byggd som en mästerskapsbana men passar såväl nybörjaren och bogeyspelaren som elitspelaren.


Banans totala yta är cirka 100 ha. Den har stora ondulerade greener och generösa fairways och ligger på en mjukt kuperad jordbruksmark i Nannarp, Holm, ca 1 mil norr om Halmstad. Den stora ytan och det vackra omgivande landskapet gör att banarkitektens filosofi att ”golfbanan både ska erbjuda spelaren en golf- och naturupplevelse samt ha en god kondition och säkerhet” uppfylles med råge på Holms golfbana.


Längder


  • Röd = 4838 m
  • Blå = 5246 m
  • Gul = 5595 m
  • Vit = 5847 m
  • Svart = 6167 m